Montaż pompki skroplin podczas montażu klimatyzacji

Montaż pompki skroplin podczas montażu klimatyzacji

Głównym zadaniem klimatyzatora jest odprowadzanie ciepła z wnętrza budynku na zewnątrz. Ochładzanie powietrza przez klimatyzator związane jest również z jego osuszaniem, a co za tym idzie, generowaniem dużej ilości wody. Odprowadzanie skroplin powinno być przeprowadzane w odpowiedni sposób. Jak prawidłowo zamontować pompkę skroplin podczas montażu klimatyzacji?

Metody odprowadzania skroplin

Ilość skroplin produkowana przez klimatyzator zależy w głównej mierze od wilgotności powietrza oraz od temperatury. Wilgoć wykrapla się w wymienniku ciepła klimatyzatora i zbiera się na tackach, montowanych pod wymiennikiem. Odprowadzanie skroplin z tacek może być realizowane na dwa sposoby, a metoda powinna być odpowiednio dobrana do rodzaju klimatyzatora. Jednym ze sposobów jest odprowadzanie wilgoci pompką skroplin – proces polega na przepompowaniu wody przez specjalną instalację, drugim sposobem jest odpływ wody siłami grawitacji.

Pompka skroplin

Montaż pompki skroplin stosowany jest w sytuacji, gdy nie ma możliwości zapewnienia minimalnego spadku, niezbędnego do zastosowania odpływu grawitacyjnego. Pompka skroplin ma za zadanie wypompowanie zbierającej się wody z tacki ociekowej, pokonanie pewnej wysokości (np. nad sufitem podwieszanym), a następnie odprowadzanie grawitacyjne wody do instalacji przez rury PCV. W takim przypadku montaż klimatyzacji powinien zatem uwzględniać dodatkowe elementy, które umożliwią odprowadzenie wody. Gromadząca się wilgoć i jej nieodpowiednie odprowadzenie może bowiem skutkować zniszczeniem urządzenia lub ścian pomieszczenia.

Montaż pompki skroplin

Montaż klimatyzacji oraz instalacji odprowadzającej skropliny powinien być poprzedzony doborem odpowiedniej pompy skroplin. Pompy mogą różnić się między sobą np. wysokością oraz odległością, na jaką pompowana jest woda. Pompa powinna być dobrana według specyfikacji technicznej, dołączonej, do urządzenia. Powinniśmy zwrócić uwagę na:

– ilość skroplin generowanych przy określonych parametrach (wpływa na dobór właściwej pompy ze względu na jej wydajność oraz dobór odpowiedniej średnicy rury odpływowej),

– klasa szczelności IP (wpływa na wodoszczelność instalacji),

– ochrona termiczna (uruchamia się w przypadku przegrzania instalacji).

Błędy popełniane podczas instalacji pompy

Moduł załączający pompkę powinien zostać zamontowany precyzyjnie w pozycji poziomej. Dużym błędem będzie zatem nawet lekko skośna pozycja, która może skutkować zablokowaniem pływaka:

– w pozycji dolnej (pompka nie dostaje sygnału załączenia się),

– w pozycji górnej (pompka pracuje bez przerwy).

W sytuacji nieprawidłowości w działaniu pływaka zazwyczaj występują problemy z wylaniem się skroplin lub przegrzanie się pompki.

Podczas uruchomienia pompki po dłuższym czasie nieużywania klimatyzacji ważne jest całkowite zalanie instalacji wodą, aby urządzenie nie działało “na sucho”. W przeciwnym przypadku może dojść do przegrzania się urządzenia.

Wady odprowadzania skroplin metodą pompowania

Główną wadą tej metody jest konieczność poniesienia niemałych kosztów. Montaż pompki skroplin generuje koszty podczas samej instalacji oraz podczas późniejszego serwisowania. Zachodzi bowiem konieczność kontrolowania stanu pompy oraz całej instalacji. Kolejną wadą jest generowanie przez urządzenie hałasu, który jest całkowicie eliminowany w przypadku grawitacyjnego odprowadzania skroplin. Znaczącym utrudnieniem są również małe średnice rurek odpływowych, które mogą się często zatykać. Z tego powodu konieczne jest częste czyszczenie klimatyzacji oraz instalacji wchodzących w jej skład.

Dodaj komentarz