Podstawowe błędy podczas montażu pompy do skroplin

Wykraplanie się pary wodnej jest naturalnym zjawiskiem zachodzącym podczas procesu chłodzenia powietrza w klimatyzatorach. Niezbędnym wyposażeniem klimatyzatorów jest zatem tacka ociekowa oraz, w niektórych przypadkach, podłączona do niej pompka skroplin. Poznajcie podstawowe błędy popełniane podczas montażu pompki do skroplin.

Sposoby odprowadzania wilgoci

Wszelkie układy chłodzące generują zjawisko skraplania się wilgoci na ściankach rur. Klimatyzatory są zatem wyposażane w tacki ociekowe, z który woda może być odprowadzana w dwojaki sposób:

– siły grawitacyjne – stanowią najprostszy sposób odprowadzania kondensatu. Niezbędny do wykonania tej instalacji jest niewielki spadek, który spowoduje samoistne odprowadzanie wody do syfonu, a następnie do kanalizacji;

– pompka do skroplin klimatyzacji – wykorzystywana w sytuacji, gdy grawitacyjne odprowadzenie wody jest niemożliwe.

Pompka do skroplin klimatyzacji

W sytuacji gdy konieczne jest poprowadzenie instalacji, np. nad sufitem podwieszanym, niezbędny okazuje się montaż pompki skroplin. Pompka poddaje wodę ciśnieniu, dzięki czemu możliwe staje się pokonanie oporu przepływu i przeprowadzenie kondensatu nad przeszkodami, nawet na dużą odległość. Woda odprowadzana może być do instalacji kanalizacyjnej lub bezpośrednio na grunt.

Błędy popełniane podczas montażu pompki do skroplin

Nieprawidłowo zainstalowana pompka do skroplin klimatyzacji może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, zalania pomieszczenia czy być źródłem nieprzyjemnych za pachów. Jakie są podstawowe błędy popełniane podczas montażu pompy skroplin?

1. Źle wykonany syfon

Nieodpowiednio wykonana instalacja odpływowa może powodować efekt tzw. “syfonowania”. Efekt ten występuje w sytuacji, gdy przewód znajduje się poniżej tacki ociekowej. Urządzenie chłodnicze wytwarza podciśnienie, powodujące różnicę poziomów lustra wody. Wspomniana różnica ciśnień powoduje zatem wyciągnięcie z przewodu całego kondensatu. Proces ten prowadzi do suchego startu pompki podczas kolejnego cyklu odprowadzania skroplin, co może skutkować zatrzymaniem odpływu kondensatu z urządzenia.

2. Źle ustawiony pływak

Błędem jest niedokładne wykonanie montaż modułu, który włącza pompkę skroplin (powinien znajdować się dokładnie w poziomie), lub ustawienie pływaka tak, że magnes nie jest skierowany ku górze. Może to powodować zablokowanie się pływaka, gdy znajduje się on:

– w położeniu dolnym – w tej sytuacji pompka skroplin nie dostaje sygnału załączenia się i nie odprowadza kondensatu;

– w położeniu górnym – pompka pracuje przez cały czas, nawet po wypompowaniu wszystkich skroplin. Może to ponownie skutkować wysuszeniem instalacji. Jeżeli natomiast magnes skierowany jest ku dołowi, pompka do skroplin klimatyzacji otrzymuje od urządzenia niewłaściwy sygnał o poziomie wody, która powinna zostać odprowadzone. Źle ustawiony pływak generuje często problemy w postaci zalania pomieszczenia skroplinami lub uszkodzenia pompki wskutek jej przegrzania.

3. Zgięcie przewodu

Zgięcie przewodu instalacji odprowadzającej wodę powoduje nieodprowadzanie skroplin z urządzenia i może przyczynić się do zalania pomieszczenia, w którym znajduje się klimatyzator.

4. Odpowietrzenie pływaka

Częstym błędem podczas montażu pompki jest brak odpowietrzenia przewodów. Instalacja odprowadzająca skropliny powinna być przelana wodą podczas jej pierwszego uruchamiania, aby pozbyć się wszelkich pęcherzyków powietrza i zapewnić prawidłowe działania urządzenia.

5. Nieprawidłowe podpięcie zasilania

Urządzenie powinno być instalowane przez fachowców, którzy sprawdzą prawidłowe podpięcie zasilania oraz zamontowania innych elementów pompki w dobrej pozycji.

Dodaj komentarz